top of page

יצירות

1988 - 1990

(1988) קאפלה קולות

למצו-סופרן, אבוב, צ׳לו ופסנתר

טקסט: אבא קובנר (1987 - 1918 רוסיה*),

אבות ישורון (1992-1904 אוקראינה*)

שפה: עברית

אורך היצירה: '40

ביצוע בכורה: ירושלים, 1988

 

שלישייה (1988)

לחליל, קלרינט ובסון

אורך היצירה: ׳12

ביצוע בכורה: ירושלים, 1988

חמישה קטעים לקלרינט ופסנתר (1988; עריכה.1990)

גרסה שנייה לחצוצרה ופסנתר

אורך היצירה: ׳15

                    הוצאה: הוצאת המוסיקה הישראלית

(1989) לזכר פאול בן-חיים מס. 1

לגיטרה קלאסית

אורך היצירה: ׳10

ביצוע בכורה: ירושלים, 1988

על גבול החלום - שלישיית מיתרים מס.1 (1989)

לכינור, ויולה וצ׳לו

אורך היצירה: ׳15

ביצוע בכורה: ירושלים, 1989

נכלל באלבום: ״ יצירות מאת מלחיני התנועה הקיבוצית״

בהוצאת ברית התנועה הקיבוצית

מוקדש לחיים אלכסנדר

פרטים בקטלוג הבינאלומי: WorldCat

                      

(1989) סונטה

לפסנתר סולו

אורך היצירה: ׳14

ביצוע בכורה: תל אביב, 1990

 

(1989) אל המערב הכחול

למצו-סופרן, שתי חליליות וגיטרה קלאסית

,(טקסט: דליה רביקוביץ׳ (2005 - 1936, ישראל

נתן אלתרמן (1970 - 1910, פולין), אמיר גלבוע (1984 - 1917)

שפה: עברית

אורך היצירה: ׳25

ביצוע בכורה: ירושלים, 1990

 

 

(1989) מוסיקה בכיף

בשלוש גרסאות:

1. לחלילית ושתי גיטרות קלאסיות

2. לחלילית וצ׳מבלו

3. לויולה ופסנתר

אורך היצירה: ׳30

ביצוע בכורה: רמת השרון, 1989 (גרסה שלישית)

ירושלים (גרסה שנייה)

 

(1990) שירי מדבר

שבעה שירים למקהלה מעורבת א-קפלה

טקסט: יובל נדל (1981 - 1960, ישראל)

שפה: עברית

16אורך היצירה: ׳

(1990) מוסיקה לחלילית אלט

אורך היצירה: ׳17

ביצוע בכורה: ירושלים, 1990

הוזמן ובוצע בבכורה על-ידי החלילתנית דרורה ברוק

 

(1990) שמחת עניים

מחזור בן חמישה שירים

לזמרות אלט וסופרן בליווי תזמורת קאמרית

טקסט: נתן אלתרמן (1970 - 1910, פולין)

אורך היצירה: 50’

ביצוע בכורה: ירושלים, 1990

(1990) חיי אפלטון

 לחליל ופסנתר

בתשעה פרקים

אורך היצירה: 21’

bottom of page